عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • خداوندا حکمیت عادلانه ی بی نقص میان حق وباطل منحصر به تو است
  ---
  آشفته بازاری از زد و خورد طرز تفکرهای دینی و مذهبی در پایگاه های اطلاع رسانی همگانی همیشه دیده می شود و در میان بشر در این آشفته بازار هیچ حکمیت عادلانه ی با نفوذ که از جانب همگان پذیرفته شده باشد و میان حق و باطل فیصله دهد وجود ندارد.
  در این آشفته بازار دو طرز تفکر عمده ی منسوب به مذاهب اسلامی گونا گون با ادعای دفاع از دین و مذهب با مبارزه ی کلامی علیه یک دیگر قرنها است اذهان صدها میلیون مردم متدین مذهبی را نشانه رفته جهان اسلام را از هم جدا می سازند.
  یکی از این دو طرز تفکر عمده با دلیل قرار دادن محکمات مفصل آشکار شناختها و معارف فرهنگ دین داری قرآنی ادعای سهیم بودن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند را شدیدا رد می کند و این ادعا را باطل می داند.
  طرز تفکر دوم با دلیل قرار دادن مجملات قرآن و انبوهی از احادیث و روایات منسوب به پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت و با قیاس بر چند معجزه ای که بنام چند تن از پیامبران در قرآن ثبت گردیده ، شدیدا به دفاع از سهم دار بودن بندگان مقرب در و یژگیهای منحصر به خداوند می پردازد و استدلالهای طرز تفکر اول را رد می کند و باطل می نامد.
  با توجه به این که طرز تفکر دوم حکمیت محکمات مفصل شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی را نمی پذیرد واین حکمیت را شدیدا با روشهای خود رد می کند ، حکمیت قرآن در نزاع میان این دو طرز تفکر عمده ی منسوب به دین و مذهب ، در اذهان صدها میلیون مردم متدین مذهبی مخدوش گردیده است و این صدها میلیون از مردم نا آگاه پیوسته قربانی پیامدهای گوناگون فاجعه بار این نزاع می شوند.
  با این که قرآن باعنوان الهی آسمانی: «... هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...» ﴿آیه ۱۸۵ سوره بقره﴾ در همه جا میان مردم وجود دارد ولی بعلت مهجور و منزوی شدن قرآن در میان بشر ، حکمیت با نفوذ عادلانه ی منصف پذیرفته شده ای که این صدها میلیون مردم مسلمان را به حقایق اصیل دین و مذهب آگاه سازد یافت نمی شود.
  نزاع شدید میان این دو طرز تفکر منسوب به دین و مذهب همواره جهان اسلام را به بلایای خانمان بر افکن کشتارها و ویران گریهای دست جمعی گرفتار می کند و پیوسته جان و دارایی شمار انبوهی از بی گناهان نا آگاه را نابود و از بین می برد.
  خداوندا تو را به عزت و جلال و عدل مطلق بی مانندی که بی تردید از آن برخورداری سوگندت می دهیم خود با علم و حکمت مطلق خویش و با داوری عادلانه ی بی همتای خود میا نزاع خانمان بر افکن این دو طرز تفکر عمده که وجود و ادامه ی آن دین اصیل تو و مذهب اهل بیت پیامبر را لوث و بد نام و منفور و گمراه کننده ساخته است هر گونه که صلاح می دانی فیصله بده زیرا حکمیت عادلانه ی بی نقص فقط منحصر به ذات اقدس تو است.
  خداوندا نزاع میان این دو طرز تفکر را بنفع اعتلای دین حنیف و مبین اسلام خاتمه ببخش و حق را بر باطل پیروز کن و جهان اسلام را به اتحاد و هم دلی و به دین داری و مذهب داری حق گرای خرد مندانه و به امنیت و آرامشی که خود می پسندی باز گردان. آمین.

 • خداوندا حکمیت عادلانه ی بی نقص میان حق وباطل منحصر به تو است
  ---
  آشفته بازاری از زد و خورد طرز تفکرهای دینی و مذهبی در پایگاه های اطلاع رسانی همگانی همیشه دیده می شود و در میان بشر در این آشفته بازار هیچ حکمیت عادلانه ی با نفوذ که از جانب همگان پذیرفته شده باشد و میان حق و باطل فیصله دهد وجود ندارد.
  در این آشفته بازار دو طرز تفکر عمده ی منسوب به مذاهب اسلامی گونا گون با ادعای دفاع از دین و مذهب با مبارزه ی کلامی علیه یک دیگر قرنها است اذهان صدها میلیون مردم متدین مذهبی را نشانه رفته جهان اسلام را از هم جدا می سازند.
  یکی از این دو طرز تفکر عمده با دلیل قرار دادن محکمات مفصل آشکار شناختها و معارف فرهنگ دین داری قرآنی ادعای سهیم بودن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند را شدیدا رد می کند و این ادعا را باطل می داند.
  طرز تفکر دوم با دلیل قرار دادن مجملات قرآن و انبوهی از احادیث و روایات منسوب به پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت و با قیاس بر چند معجزه ای که بنام چند تن از پیامبران در قرآن ثبت گردیده ، شدیدا به دفاع از سهم دار بودن بندگان مقرب در و یژگیهای منحصر به خداوند می پردازد و استدلالهای طرز تفکر اول را رد می کند و باطل می نامد.
  با توجه به این که طرز تفکر دوم حکمیت محکمات مفصل شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی را نمی پذیرد واین حکمیت را شدیدا با روشهای خود رد می کند ، حکمیت قرآن در نزاع میان این دو طرز تفکر عمده ی منسوب به دین و مذهب ، در اذهان صدها میلیون مردم متدین مذهبی مخدوش گردیده است و این صدها میلیون از مردم نا آگاه پیوسته قربانی پیامدهای گوناگون فاجعه بار این نزاع می شوند.
  با این که قرآن باعنوان الهی آسمانی: «... هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...» ﴿آیه ۱۸۵ سوره بقره﴾ در همه جا میان مردم وجود دارد ولی بعلت مهجور و منزوی شدن قرآن در میان بشر ، حکمیت با نفوذ عادلانه ی منصف پذیرفته شده ای که این صدها میلیون مردم مسلمان را به حقایق اصیل دین و مذهب آگاه سازد یافت نمی شود.
  نزاع شدید میان این دو طرز تفکر منسوب به دین و مذهب همواره جهان اسلام را به بلایای خانمان بر افکن کشتارها و ویران گریهای دست جمعی گرفتار می کند و پیوسته جان و دارایی شمار انبوهی از بی گناهان نا آگاه را نابود و از بین می برد.
  خداوندا تو را به عزت و جلال و عدل مطلق بی مانندی که بی تردید از آن برخورداری سوگندت می دهیم خود با علم و حکمت مطلق خویش و با داوری عادلانه ی بی همتای خود میا نزاع خانمان بر افکن این دو طرز تفکر عمده که وجود و ادامه ی آن دین اصیل تو و مذهب اهل بیت پیامبر را لوث و بد نام و منفور و گمراه کننده ساخته است هر گونه که صلاح می دانی فیصله بده زیرا حکمیت عادلانه ی بی نقص فقط منحصر به ذات اقدس تو است.
  خداوندا نزاع میان این دو طرز تفکر را بنفع اعتلای دین حنیف و مبین اسلام خاتمه ببخش و حق را بر باطل پیروز کن و جهان اسلام را به اتحاد و هم دلی و به دین داری و مذهب داری حق گرای خرد مندانه و به امنیت و آرامشی که خود می پسندی باز گردان. آمین.

 • باورهای دینی و مذهبی باید عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و اثبات پذیر باشند
  ---
  ظهور مهدی موعود حق است ؛ ولی لطفا دین شناسان وفا دار به دین خرد گرای خداوند ما را هدایت کنند!!! چگونه و با چه دلیل قاطع و قطعی و بی خدشه و انکار ناپذیر قرآنی و عقلی بنده ای را ، که هیچ اثری از او نیست و با هیچ وسیله ی باور کردنی اثبات پذیر نمی توان به او دست رسی داشت و نمی توان در قرآن هیچ ذکر و یاد روشن آشکار غیر قابل انکاری از ویژگیهای روشن شخصی و خانوادگی او پیدا کرد ، می شود با اطمینان بقیة الله فی الارضین و حجة الله الغالبة علی العالمین نامید و چگونه انبوهی از اعتقادات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ذهن بشر را در باره ی این بنده می توان به میلیاردها مردم خرد گرا باوراند؟؟؟!!!
  چگونه و با چه دلیل قطعی و قاطع بی خدشه و انکار ناپذیر برای اثبات این نام گذاری و انبوه اعتقادات سرچشمه گرفته از آن ، می توان از این نام و از انبوه بی شمار آثار و توقعات و توصیفات مردمی ساخته و پرداخته شده روی آن در محضر خداوند دانای مطلق دفاع کرد و حجت رهایی بخش آورد؟؟؟!!!
  آیا اصرار بر ترویج پیوسته ی این گونه اعتقادات ، توهین و تحقیر گستاخانه به علم و حکمت خداوند یکتا حکیم و دانای مطلق و بازیچه نشان دادن علم و حکمت مطلق یگانه ذات اقدس او در چشم جهانیان خرد گرا نیست؟؟؟!!!
  آیا ترویج این گونه اعتقادات اثبات ناپذیر بشری بنام دین و مذهب توهین به جان نثاریها و فدا کاریهای پیامبران و سایر بندگان مقرب که در راه تبلیغ دین خدا ایثار نمودند و خرافه گستر نشان دادن این مقربان خدا نیست؟؟؟!!!
  آیا در وحی اصیل و تحریف نشده ی الهی که به پیامبران خدا ارسال گردیده بویژه در قرآن کریم چنین اعتقادات اثبات ناپذیری را پیدا می کنیم که از بشر عاقل خواسته شده باشد آنها را بپذیرد و به آنها باور کند؟؟؟!!!
  هیچ باوری را اگر عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و باور پذیر نباشد نمی توان بعنوان دین خدا و مذهب حق پذیرفت.

 • چرا دین شناسان ما امام شناسی را بر خلاف خواست خداوند تبلیغ می گنند؟
  ---
  در حالی که خداوند در قرآن امام منصوب خود را این گونه توصیف می کند : « مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ » ﴿ آیه ۷۹ سوره آل عمران ﴾ ؛ چرا دین شناسان مذهب شناس ما بر خلاف توصیف و خواست خداوند از دین داران مذهبی ما می خواهند پیشوایان دین را خدا گونه و رقیب در ویژگیهای منحصر به خداوند این گونه که قرآن تقبیح کرده است بدانند :« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ . إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » ﴿ آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ سوره بقره ﴾ وهمچنان : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ آیه۱۷۰ سوره بقره﴾؟؟؟!!!
  این تضاد در دین آموزی و تبلیغ دین بین روش خداوند در قرآن و روش وارونه ی دین شناسان چه علتی دارد و چگونه می توان این تضاد را با دلایل قرآنی و عقلی توجیه کرد؟؟؟!!!
  چرا و با چه دلیل استوار قاطع از قرآن و عقل هنگامی که انتقادها و اعتراضهایی بر این روش وارونه ی دین شناسان بر می خیزند آنان سراسیمه و با دستپاچگی با دروغ و بهتان آسمان را به رسیمان می بافند که منتقد و معترض را به عمری و خارجی و یزیدی بودن متهم سازند و به وهابیت منحرف نسبت دهند؟؟؟!!!
  چرا اینگونه دین شناسان متظاهر به مودت و ولایت مداری اهل بیت مظلوم پیامبر ؛ اکثریت مردم نا آگاه پیرو مذهب مظلوم تشیع را از شنیدن و به ذهن سپردن اینگونه انتقادها و اعتراضهای قرآنی و عقلی پرهیز می دهند؟؟؟!!!
  زنهار بی هیچ گونه تحقیق و تفحص قرآنی و عقلی این نوشته ی دفاع از قران و عقل و این انتقادها و اعتراضها را جاهلانه یا مغرضانه به پای دفاع از وهابیت منحرف بگذاریم وخود را ندانسته نزد خداوند در گناه کبیره ی نابخشودنی بهتانها و افتراهای باطل دشمنان قرآن و عقل سهیم سازیم!!!

 • تو قصد پاسخ گرفتن نداری. صرفا کوک شده ای تا کامنتهای تکراریت را تکرار کنی!


  پاسخ شما در این آیه است.

  تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر.

  شما مدعی هستید که در شب قدر روح و ملائکه بر پیامبر نازل می شود.
  بفرمایید الان بر چه کسی نازل می شوند؟

  یا باید بگویید بعد از رسول الله شب قدر وجود ندارد! و فرزشتگان هم بر
  کسی نازل نمی شوند!

  جواب دهید يوم ندعوا كل أناس بإمامهم - سوره اسراء آیه 71- یعنی چه؟
  امام شما چه کسی است؟ ملک سلمان؟

  جواب دهید فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنابک علی هؤلاء شهیدا - سوره
  نجل آیه 89 یعنی چه؟
  چه کسی الان شاهد این امت است؟ اگر بگویید پیامبر که مجبورید اعتراف کنید
  که پیامبر زنده است. پس دیگر ادعای حرف زدن و توسل به مرده را نمی توانید
  بکنید.
  و اگر پیامبر نیست پس مجبورید اعتراف کنید چه کسی الان شاهد این امت است؟


  آری. شما قرآن را اساسا قبول ندارید. انتظار دیگری هم از شما نیست.

  اما بیایید مرد و مردانه رسما خروج خود را از اسلام اعلام کنید. چون
  تمام اسلام همین اعتقادات اثبات ناپذیر است!
  اصلا خود اسلام و نبوت محمد صلی الله علیه و آله هم با متطق شما اثبات ناپذیر است!
  شما مدعی هستید ملائکه نادیده را قبول دارید. مدعی هستاید پیامبرانی که
  هیچ نشانی از آنها در تاریخ نمانده را قبول دارید. می روید پشت سنگی که
  می گویید جای پای یک پیامبر است سجده می کنید و هفت بار قبر یک پیامبر و
  مادرش را همراه کعبه طواف می کنید!

  قبول کرده اید که پیامبری در شکم نهنگ می تواند تا روز قیامت زنده
  بماند!! -للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . سوره صافات آیه 144
  اما زندگی یک فرد روی زمین عادی را باور نمی کنید و انکار می کنید! و
  نشدنی می دانید!


  آری. شما مومن نیستید. منافقید. فقط ادعای دین دارید. مومن به غیب ایمان دارد
  الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوه و مما رزقنهم ینفقون.

  پس شما کافرید.
  هر وقت مسلمان شدید حق دارید اسم قرآن را بیاورید.

  آره! می دان به جای هر جوایی ی گویی ما دین فروش و اعتقاداتمان اثبات ناپذیر است!
  تو لطف فقط اینکه قرآن می گوید یونس می توانست تا روز قیامت در شکم ماهی زنده بمانده را توجیه کن!
  والا رسما به کفر خودت اعتراف کن .

 • باورهای دینی و مذهبی باید عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و اثبات پذیر باشند
  ---
  ظهور مهدی موعود حق است ؛ ولی لطفا دین شناسان وفا دار به دین خرد گرای خداوند ما را هدایت کنند!!! چگونه و با چه دلیل قاطع و قطعی و بی خدشه و انکار ناپذیر قرآنی و عقلی بنده ای را ، که هیچ اثری از او نیست و با هیچ وسیله ی باور کردنی اثبات پذیر نمی توان به او دست رسی داشت و نمی توان در قرآن هیچ ذکر و یاد روشن آشکار غیر قابل انکاری از ویژگیهای روشن شخصی و خانوادگی او پیدا کرد ، می شود با اطمینان بقیة الله فی الارضین و حجة الله الغالبة علی العالمین نامید و چگونه انبوهی از اعتقادات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ذهن بشر را در باره ی این بنده می توان به میلیاردها مردم خرد گرا باوراند؟؟؟!!!
  چگونه و با چه دلیل قطعی و قاطع بی خدشه و انکار ناپذیر برای اثبات این نام گذاری و انبوه اعتقادات سرچشمه گرفته از آن ، می توان از این نام و از انبوه بی شمار آثار و توقعات و توصیفات مردمی ساخته و پرداخته شده روی آن در محضر خداوند دانای مطلق دفاع کرد و حجت رهایی بخش آورد؟؟؟!!!
  آیا اصرار بر ترویج پیوسته ی این گونه اعتقادات ، توهین و تحقیر گستاخانه به علم و حکمت خداوند یکتا حکیم و دانای مطلق و بازیچه نشان دادن علم و حکمت مطلق یگانه ذات اقدس او در چشم جهانیان خرد گرا نیست؟؟؟!!!
  آیا ترویج این گونه اعتقادات اثبات ناپذیر بشری بنام دین و مذهب توهین به جان نثاریها و فدا کاریهای پیامبران و سایر بندگان مقرب که در راه تبلیغ دین خدا ایثار نمودند و خرافه گستر نشان دادن این مقربان خدا نیست؟؟؟!!!
  آیا در وحی اصیل و تحریف نشده ی الهی که به پیامبران خدا ارسال گردیده بویژه در قرآن کریم چنین اعتقادات اثبات ناپذیری را پیدا می کنیم که از بشر عاقل خواسته شده باشد آنها را بپذیرد و به آنها باور کند؟؟؟!!!
  هیچ باوری را اگر عین حقیقت آشکار ، سرشت نشین و باور پذیر نباشد نمی توان بعنوان دین خدا و مذهب حق پذیرفت.

 • نام شما:

 • نام شما:

 • بعلاوه ۴ میشود :

 • بعلاوه ۴ میشود :

 • نظر: *

 • نظر: *

 • بر انگیختن فتنه میان مسلمانان با فرهنگ دین داری اهل بیت پیامبر بیگانه است
  ---
  حضرت علی (ع) هرگز به دنبال ریاست دنیوی بر مسلمانان نبود و به همین دلیل حضرت هیچ اصراری بر اعمال زور برای قبضه کردن حکومت پس از رحلت پیامبر از خود نشان نداد.
  حضور دینی فعال مولای متقیان علی علیه السلام را در دوران سه حاکم پیشین خود با شایسته ترین شیوه های آن زمان می توان در تلاشهای بی وقفه ی آن حضرت در تبلیغ و آموزش اسلام ناب محمدی به مسلمانان به اثبات رساند.
  اگر آن حضرت حکومت را مستقیما پس از فوت پیامبر اکرم (ص) به دست می گرفت بنا به قاطعیت دینی و اخلاقی که از او شناخته شده بود و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مسلمانان در همه ی ایالتهای حکومت اسلامی پس از زمان پیامبر هیچ بعید نیست که بجز شهادت به دست اعراب جاهلیت پرست آن زمان که در پایان سالهای خلافت شریف مولای متقیان نصیب ایشان شد پایان دیگری داشته باشند.
  در دامن زدن به این موضوع حساسیت بر انگیز تفرفه افکن خطرناک میان مذاهب اسلامی که هیچ تاثیر مثبتی در آن بنفع جهان اسلام امروز نیست بجز تعمیق شکاف و اختلاف و نفرت میان مسلمانان این جهان و تقویت دسیسه های پلید صهیونیسم و استکبار جهانی برای از هم پاشاندن جهان اسلام و چپاول ثروتهای مسلمانان چه بازده دیگری می توان یافت.
  دامن زدن به این موضوع دشمنی بر انگیز خطرناک بجز کاشت و برداشت نفرت و کینه و راه اندازی کشتار و ویرانی میان مسلمانان و دهن کجی به نداهای وحدت آفرین قرآن کریم و بر انگیختن خشم خداوند چه چیز دیگری را می توان برداشت کرد؟؟؟!!!
  صادقانه با صد آه و ناله باید اذعان کرد که در در ادامه ی این تفرقه افکنی منفور میان مسلمانان توسط اکثریت دین شناسانی که با فرهنگ دین داری وحدت آفرین قرآن بیگانه اند نمی توان هیچ حسن نیتی را دید.

 • بر انگیختن فتنه میان مسلمانان با فرهنگ دین داری اهل بیت پیامبر بیگانه است
  ---
  حضرت علی (ع) هرگز به دنبال ریاست دنیوی بر مسلمانان نبود و به همین دلیل حضرت هیچ اصراری بر اعمال زور برای قبضه کردن حکومت پس از رحلت پیامبر از خود نشان نداد.
  حضور دینی فعال مولای متقیان علی علیه السلام را در دوران سه حاکم پیشین خود با شایسته ترین شیوه های آن زمان می توان در تلاشهای بی وقفه ی آن حضرت در تبلیغ و آموزش اسلام ناب محمدی به مسلمانان به اثبات رساند.
  اگر آن حضرت حکومت را مستقیما پس از فوت پیامبر اکرم (ص) به دست می گرفت بنا به قاطعیت دینی و اخلاقی که از او شناخته شده بود و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مسلمانان در همه ی ایالتهای حکومت اسلامی پس از زمان پیامبر هیچ بعید نیست که بجز شهادت به دست اعراب جاهلیت پرست آن زمان که در پایان سالهای خلافت شریف مولای متقیان نصیب ایشان شد پایان دیگری داشته باشند.
  در دامن زدن به این موضوع حساسیت بر انگیز تفرفه افکن خطرناک میان مذاهب اسلامی که هیچ تاثیر مثبتی در آن بنفع جهان اسلام امروز نیست بجز تعمیق شکاف و اختلاف و نفرت میان مسلمانان این جهان و تقویت دسیسه های پلید صهیونیسم و استکبار جهانی برای از هم پاشاندن جهان اسلام و چپاول ثروتهای مسلمانان چه بازده دیگری می توان یافت.
  دامن زدن به این موضوع دشمنی بر انگیز خطرناک بجز کاشت و برداشت نفرت و کینه و راه اندازی کشتار و ویرانی میان مسلمانان و دهن کجی به نداهای وحدت آفرین قرآن کریم و بر انگیختن خشم خداوند چه چیز دیگری را می توان برداشت کرد؟؟؟!!!
  صادقانه با صد آه و ناله باید اذعان کرد که در در ادامه ی این تفرقه افکنی منفور میان مسلمانان توسط اکثریت دین شناسانی که با فرهنگ دین داری وحدت آفرین قرآن بیگانه اند نمی توان هیچ حسن نیتی را دید.

 • کامنت گذار وهابی بهتر از این نمی توانست اعتراف به ماهیت خود بکند!
  شما هر روز به شیعه حمله کنید و ما را منحرف و گمراه و دین فروش و مشرک بنامید و اسم اینکار تفرقه انگیزی نیست اما اگر شیعه از خود دفاع کند اسمش تفرقه انگیزی است!
  یعنی شیعه خفه شود تا صدای حق و عدالت به گوش احدی نرسد و پیروان سقیفه تنها صدای مدعبی دروغین اسلام باشند!

  آری بگویید علی اهل کسب قدرت نبود! در عوض این ابوبکر و عمر بودند که عاشق کسب قدرت با آنهمه کثافتکاری بودند و البته شما افتخار می کنید که پیرو آن دو هستید!

  بگویید علی قاطع بود و اهل نرمش در مقابل دشمنان اسلام نبود! و این جرمی بسیار بزرگ است! در عوض این ابابکر و عمر بودند که با دشمنان اسلام طوری سازش کردند که مساله نفاق که در زمان رسول الله یکی از مهمترین دغدهغه های مسلمانان بود کاملا فراموش شد! حالا یم منافقلت یکهو همه مومن شدند! و یا خود منافقان قدرت را به دست گرفتند!

  اما ای دشمن خدا! درست شنیده ای که علی برای کسب قدرت و اخراج یک منافق مثل ابابکر به منافق دیگری مثل ابوسفیان متوسل نمی شد اما بد نیست بدانی علی چهل شب همسرش فاطمه زهرا علیما السلام را بر استری سوار می کرد و به خانه های انصار می رفت و از آنها برای قیام کمک می خواست. بالاخره چهل نفر از مهاجر و انصار شبانه با علی علیه السلام پیمان بستند که روز بعد همه با سر تراشیده و شمشیر برهنه در هنگان اذان ظهر در مسجد حاضر شوند.
  اما ظهر شد و جز سلمان و ابوذر و مقدار کسی نیامد. عمار یاسر هم عصر آمد!

  هدف علی احقاق خق بود. این حق مسلمانان بود که رهبری معصوم مانند علی داشته باشند. علی حق نداشت از این مسوولیت شانه خالی کند. پس حجت را تمام کرد.
  خود مسلمانان نخواستند.

  و هنوز که هنوز است داریم چوب آن جنایت شما در سقیفه ملعونه را می خوریم. • ننگ باد سرکردگان مزدور تشیع لندنی را
  ---
  خدا و پیامبر و تشیع علوی حق و اهل بیت مظلوم پیامبر ، از سرکردگان شیاد مزدور و دین فروش تشیع لندنی که تفرقه افکنی میان مسلمانان را با دستور اربابان صهیونیست و مستکبر خود با من در آوردی پروری و خرافه گستری کالای ترویج کاسبی حرام خود کرده اند ، بیزار و متنفر اند و این فرقه ی گمراه شیطان پرست را ننگ و جرثومه ی فتنه در میان کل بشریت می دانند .

 • حضرت علی بدنبال ریاست دنیوی بر مسلمانان نبود و به همین دلیل اصراری بر اعمال زور برای قبضه کردن حکومت از خود نشان نداد.
  حضور دینی فعال مولای متقیان علی علیه السلام را در دوران سه حاکم پیشین خود با شایسته ترین شیوه های آن زمان می توان در تلاشهای بی وقفه ی آن حضرت در تبلیغ و آموزش دین به مسلمانان به اثبات رساند.
  اگر آن حضرت حکومت را مستقیما پس از فوت پیامبر اکرم (ص) به دست می گرفت بنا به قاطعیت دینی و اخلاقی که از او شناخته شده بود و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مسلمانان در همه ی ایالتهای حکومت زمان پیامبر هیچ بعید نیست که بجز پایانی که پس از سالهای خلافت شریف او نصیب ایشان شد پایان دیگری نداشته باشند.

 • حضرت علی بدنبال ریاست دنیوی بر مسلمانان نبود و به همین دلیل اصراری بر اعمال زور برای قبضه کردن حکومت از خود نشان نداد.
  حضور دینی فعال مولای متقیان علی علیه السلام را در دوران سه حاکم پیشین خود با شایسته ترین شیوه های آن زمان می توان در تلاشهای بی وقفه ی آن حضرت در تبلیغ و آموزش دین به مسلمانان به اثبات رساند.
  اگر آن حضرت حکومت را مستقیما پس از فوت پیامبر اکرم (ص) به دست می گرفت بنا به قاطعیت دینی و اخلاقی که از او شناخته شده بود و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مسلمانان در همه ی ایالتهای حکومت زمان پیامبر هیچ بعید نیست که بجز پایانی که پس از سالهای خلافت شریف او نصیب ایشان شد پایان دیگری نداشته باشند.

 • ننگ باد سرکردگان مزدور تشیع لندنی را
  ---
  خدا و پیامبر و تشیع علوی حق و اهل بیت مظلوم پیامبر ، از سرکردگان شیاد مزدور و دین فروش تشیع لندنی که تفرقه افکنی میان مسلمانان را با دستور اربابان صهیونیست و مستکبر خود با من در آوردی پروری و خرافه گستری کالای ترویج کاسبی حرام خود کرده اند ، بیزار و متنفر اند و این فرقه ی گمراه شیطان پرست را ننگ و جرثومه ی فتنه در میان کل بشریت می دانند .

 • ننگ باد سرکردگان مزدور تشیع لندنی را
  ---
  خدا و پیامبر و تشیع علوی حق و اهل بیت مظلوم پیامبر ، از سرکردگان شیاد مزدور و دین فروش تشیع لندنی که تفرقه افکنی میان مسلمانان را با دستور اربابان صهیونیست و مستکبر خود با من در آوردی پروری و خرافه گستری کالای ترویج کاسبی حرام خود کرده اند ، بیزار و متنفر اند و این فرقه ی گمراه شیطان پرست را ننگ و جرثومه ی فتنه در میان کل بشریت می دانند .

 • حضرت علی بدنبال ریاست دنیوی بر مسلمانان نبود و به همین دلیل اصراری بر اعمال زور برای قبضه کردن حکومت از خود نشان نداد.
  حضور دینی فعال مولای متقیان علی علیه السلام را در دوران سه حاکم پیشین خود با شایسته ترین شیوه های آن زمان می توان در تلاشهای بی وقفه ی آن حضرت در تبلیغ و آموزش دین به مسلمانان به اثبات رساند.
  اگر آن حضرت حکومت را مستقیما پس از فوت پیامبر اکرم (ص) به دست می گرفت بنا به قاطعیت دینی و اخلاقی که از او شناخته شده بود و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مسلمانان در همه ی ایالتهای حکومت زمان پیامبر هیچ بعید نیست که بجز پایانی که پس از سالهای خلافت شریف او نصیب ایشان شد پایان دیگری نداشته باشند.

 • ننگ باد سرکردگان مزدور تشیع لندنی را
  ---
  خدا و پیامبر و تشیع علوی حق و اهل بیت مظلوم پیامبر ، از سرکردگان شیاد مزدور و دین فروش تشیع لندنی که تفرقه افکنی میان مسلمانان را با دستور اربابان صهیونیست و مستکبر خود با من در آوردی پروری و خرافه گستری کالای ترویج کاسبی حرام خود کرده اند ، بیزار و متنفر اند و این فرقه ی گمراه شیطان پرست را ننگ و جرثومه ی فتنه در میان کل بشریت می دانند .