تحلیلی از اوضاع بین المللی و داخلی


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره تحلیلی از اوضاع بین المللی و داخلی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر