رزمایش همدلی و کمک مومنانه در ساوه


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره رزمایش همدلی و کمک مومنانه در ساوه
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر