آثار سوء مصرف مشروبات الکلی بر روی زنان


سالانه بیش از ٢۶ میلیون زن در دنیا به دلیل مصرف مشروبات الکلی از ادامه زندگی سالم باز می‌مانند.
هر سال بیش از ٧٠٠ هزار زن در دنیا به علت مصرف مشروبات الکلی می‌میرند؛ یعنی روزی تقریباً ٢٠٠٠ مرگ!

این ویدیو داستان زندگی یکی از آنهاست.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر