افسارگسیختگی قیمت خودرو نسبت به سال قبل


افزایش قیمت خودرو در گروه سایپا نسبت به آخرین روز سال ۹۸، بین ۵ تا ۱۳ میلیون تومان و در گروه ایران خودرو بین ۱۳ تا ۲۸ میلیون تومان بوده است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر