به جای اینکه بگی ما مسلمون ها، بگو ما انسانها


بذار همه انسان ها بیان...


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر