تیزر سخنان «امیر ساعدی داریان» در گفتگوی زنده اینستاگرامی بازارنیوز


گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع مسکن و با حضور امیر ساعدی داریان، کارشناس حوزه مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، که مشروح آن بزودی منتشر خواهد شد.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر