ماجرای خیانت بنی صدر به نیروی هوایی ایران چه بود؟


هر بار جنگنده ها میرفتن از عراق شکست میخوردن بر میگشتن تا اینکه...


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)