تیزر گفتگوی اینستاگرامی با کارشناس مسائل عمان


گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع روابط اقتصادی ایران و امارات و با حضور میرجواد میرگلوی بیات، کارشناس مسائل عمان، برگزار شد که مشروح آن بزودی منتشر خواهد شد.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر