برای نماز وقت بزاریم همه کارها درست می شود


نماهنگ از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی+ 
22

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هدف اساسی قرآن از حاکمیت و نظارت بر دین داری و مذهب داری را چگونه می توان تامین کرد؟
  ---
  قرآن قانون اساسی دین جهان شمول اسلام است.
  این قانون اساسی الزاما اقتضا می کند حاکمیت و نظارت مهم ترین اصول شناختهای قرآن از خدا شناسی و وحی شناسی و دین شناسی و مذهب شناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی و انسان شناسی و شیطان شناسی و رفتار شناسی که در آیات محکم و مفصل قرآن جای گرفته اند بر دین داری و مذهب داری پیروان این دین از همه ی مذاهب و برای تامین و تضمین خواستهای خداوند از وجود بشر روی زمین بگونه ای هدف مند و روش مند و سازمان یافته تامین و تضمین شوند.
  شناختهای اساسی یاد شده بر حسب نیاز در آیات محکم و مفصل قرآن برای تامین نیازهای بشر مطابق با شرایط دوران بعثت پیامبر اسلام بگونه ای پراکنده در آیات مذکور جای گرفته اند.
  سازمان دهی علمی درست دین داری و مذهب داری برای مصون نگه داشتن جهت گیری های دینی و مذهبی مردم از انحراف و کج روی ایجاب می کند گذاره های قرآنی در باره ی هر یک از این شناختها بر حسب موضوع و هدف در هر شناخت از پراکندگی به گرد آوری سازمان یافته و روشمند علمی تبدیل شوند.
  هر آیه ای از آیات محکم و مفصل قرآن امکان دارد در بر گیرنده بخشهایی از چند شناخت مختلف از شناختهای مذکور باشد که می باید بر حسب اصول گرد آوری یاد شده هر یک از این بخشها به شناخت ذی ربط خود ملحق گردد.
  این گرد آوری می تواند زمینه ی ایجاد تفسیرهای علمی خدا پسندا ای را از شناختهای اصول دین داری و مذهب داری قرآنی بگونه ای سازمان یافته بنفع زندگی جوامع بشری بویژه جوامع مسلمان فراهم سازد و زمینه ساز متحد شدن جهان اسلام با اعتصام بحبل الله باشد ؛ تا این جهان بتواند از آسیبهای زیان بار عوامل گونا گون تفرقه و فتنه و از پیامد های ناگوار این آسیبها رهایی یابد.
  در این تفسیر شایسته ترین اصل این است که تفسیر آیات مجمل مربوط به هر یک از این شناختها در پرتو پر فروغ آیات محکم و مفصل این شناخت انجام گیرد و از هرگونه تعصب و افراط منطق ستیز در این تفسیر که به واژگون کردن این اصل منجر می گردد حتما پرهیز و دوری شود.

 • هدف اساسی قرآن از حاکمیت و نظارت بر دین داری و مذهب داری را چگونه می توان تامین کرد؟
  ---
  قرآن قانون اساسی دین جهان شمول اسلام است.
  این قانون اساسی الزاما اقتضا می کند حاکمیت و نظارت مهم ترین اصول شناختهای قرآن از خدا شناسی و وحی شناسی و دین شناسی و مذهب شناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی و انسان شناسی و شیطان شناسی و رفتار شناسی که در آیات محکم و مفصل قرآن جای گرفته اند بر دین داری و مذهب داری پیروان این دین از همه ی مذاهب و برای تامین و تضمین خواستهای خداوند از وجود بشر روی زمین بگونه ای هدف مند و روش مند و سازمان یافته تامین و تضمین شوند.
  شناختهای اساسی یاد شده بر حسب نیاز در آیات محکم و مفصل قرآن برای تامین نیازهای بشر مطابق با شرایط دوران بعثت پیامبر اسلام بگونه ای پراکنده در آیات مذکور جای گرفته اند.
  سازمان دهی علمی درست دین داری و مذهب داری برای مصون نگه داشتن جهت گیری های دینی و مذهبی مردم از انحراف و کج روی ایجاب می کند گذاره های قرآنی در باره ی هر یک از این شناختها بر حسب موضوع و هدف در هر شناخت از پراکندگی به گرد آوری سازمان یافته و روشمند علمی تبدیل شوند.
  هر آیه ای از آیات محکم و مفصل قرآن امکان دارد در بر گیرنده بخشهایی از چند شناخت مختلف از شناختهای مذکور باشد که می باید بر حسب اصول گرد آوری یاد شده هر یک از این بخشها به شناخت ذی ربط خود ملحق گردد.
  این گرد آوری می تواند زمینه ی ایجاد تفسیرهای علمی خدا پسندا ای را از شناختهای اصول دین داری و مذهب داری قرآنی بگونه ای سازمان یافته بنفع زندگی جوامع بشری بویژه جوامع مسلمان فراهم سازد و زمینه ساز متحد شدن جهان اسلام با اعتصام بحبل الله باشد ؛ تا این جهان بتواند از آسیبهای زیان بار عوامل گونا گون تفرقه و فتنه و از پیامد های ناگوار این آسیبها رهایی یابد.
  در این تفسیر شایسته ترین اصل این است که تفسیر آیات مجمل مربوط به هر یک از این شناختها در پرتو پر فروغ آیات محکم و مفصل این شناخت انجام گیرد و از هرگونه تعصب و افراط منطق ستیز در این تفسیر که به واژگون کردن این اصل منجر می گردد حتما پرهیز و دوری شود.

 • یا فارس الحجاز یا ابا صالح المهدی ادرکنا
  افلا تعیننا حتّی نعلم انّ لنا اماما یرانا و یغیثنا.
  یاصاحب الزمان ما را دریاب. آیا به فریاد ما نمی رسی، تا بدانیم امامی داریم که ما را همیشه مدّنظر دارد و به فریاد ما می رسد؟