عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هدف اساسی قرآن از حاکمیت و نظارت بر دین داری و مذهب داری را چگونه می توان تامین کرد؟
  ---
  قرآن قانون اساسی دین جهان شمول اسلام است.
  این قانون اساسی الزاما اقتضا می کند حاکمیت و نظارت مهم ترین اصول شناختهای قرآن از خدا شناسی و وحی شناسی و دین شناسی و مذهب شناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی و انسان شناسی و شیطان شناسی و رفتار شناسی که در آیات محکم و مفصل قرآن جای گرفته اند بر دین داری و مذهب داری پیروان این دین از همه ی مذاهب و برای تامین و تضمین خواستهای خداوند از وجود بشر روی زمین بگونه ای هدف مند و روش مند و سازمان یافته تامین و تضمین شوند.
  شناختهای اساسی یاد شده بر حسب نیاز در آیات محکم و مفصل قرآن برای تامین نیازهای بشر مطابق با شرایط دوران بعثت پیامبر اسلام بگونه ای پراکنده در آیات مذکور جای گرفته اند.
  سازمان دهی علمی درست دین داری و مذهب داری برای مصون نگه داشتن جهت گیری های دینی و مذهبی مردم از انحراف و کج روی ایجاب می کند گذاره های قرآنی در باره ی هر یک از این شناختها بر حسب موضوع و هدف در هر شناخت از پراکندگی به گرد آوری سازمان یافته و روشمند علمی تبدیل شوند.
  هر آیه ای از آیات محکم و مفصل قرآن امکان دارد در بر گیرنده بخشهایی از چند شناخت مختلف از شناختهای مذکور باشد که می باید بر حسب اصول گرد آوری یاد شده هر یک از این بخشها به شناخت ذی ربط خود ملحق گردد.
  این گرد آوری می تواند زمینه ی ایجاد تفسیرهای علمی خدا پسندا ای را از شناختهای اصول دین داری و مذهب داری قرآنی بگونه ای سازمان یافته بنفع زندگی جوامع بشری بویژه جوامع مسلمان فراهم سازد و زمینه ساز متحد شدن جهان اسلام با اعتصام بحبل الله باشد ؛ تا این جهان بتواند از آسیبهای زیان بار عوامل گونا گون تفرقه و فتنه و از پیامد های ناگوار این آسیبها رهایی یابد.
  در این تفسیر شایسته ترین اصل این است که تفسیر آیات مجمل مربوط به هر یک از این شناختها در پرتو پر فروغ آیات محکم و مفصل این شناخت انجام گیرد و از هرگونه تعصب و افراط منطق ستیز در این تفسیر که به واژگون کردن این اصل منجر می گردد حتما پرهیز و دوری شود.

 • هدف اساسی قرآن از حاکمیت و نظارت بر دین داری و مذهب داری را چگونه می توان تامین کرد؟
  ---
  قرآن قانون اساسی دین جهان شمول اسلام است.
  این قانون اساسی الزاما اقتضا می کند حاکمیت و نظارت مهم ترین اصول شناختهای قرآن از خدا شناسی و وحی شناسی و دین شناسی و مذهب شناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی و انسان شناسی و شیطان شناسی و رفتار شناسی که در آیات محکم و مفصل قرآن جای گرفته اند بر دین داری و مذهب داری پیروان این دین از همه ی مذاهب و برای تامین و تضمین خواستهای خداوند از وجود بشر روی زمین بگونه ای هدف مند و روش مند و سازمان یافته تامین و تضمین شوند.
  شناختهای اساسی یاد شده بر حسب نیاز در آیات محکم و مفصل قرآن برای تامین نیازهای بشر مطابق با شرایط دوران بعثت پیامبر اسلام بگونه ای پراکنده در آیات مذکور جای گرفته اند.
  سازمان دهی علمی درست دین داری و مذهب داری برای مصون نگه داشتن جهت گیری های دینی و مذهبی مردم از انحراف و کج روی ایجاب می کند گذاره های قرآنی در باره ی هر یک از این شناختها بر حسب موضوع و هدف در هر شناخت از پراکندگی به گرد آوری سازمان یافته و روشمند علمی تبدیل شوند.
  هر آیه ای از آیات محکم و مفصل قرآن امکان دارد در بر گیرنده بخشهایی از چند شناخت مختلف از شناختهای مذکور باشد که می باید بر حسب اصول گرد آوری یاد شده هر یک از این بخشها به شناخت ذی ربط خود ملحق گردد.
  این گرد آوری می تواند زمینه ی ایجاد تفسیرهای علمی خدا پسندا ای را از شناختهای اصول دین داری و مذهب داری قرآنی بگونه ای سازمان یافته بنفع زندگی جوامع بشری بویژه جوامع مسلمان فراهم سازد و زمینه ساز متحد شدن جهان اسلام با اعتصام بحبل الله باشد ؛ تا این جهان بتواند از آسیبهای زیان بار عوامل گونا گون تفرقه و فتنه و از پیامد های ناگوار این آسیبها رهایی یابد.
  در این تفسیر شایسته ترین اصل این است که تفسیر آیات مجمل مربوط به هر یک از این شناختها در پرتو پر فروغ آیات محکم و مفصل این شناخت انجام گیرد و از هرگونه تعصب و افراط منطق ستیز در این تفسیر که به واژگون کردن این اصل منجر می گردد حتما پرهیز و دوری شود.

 • نظر: *

 • نظر: *

 • خداوند معصوم را اسوه و الگوی خدا شناسی و خدا پرستی برای بشر قرار داده است؟
  ---
  زندگی معصومان و اولیاء الله باید از جنبه ی خدا شناسی و خدا پرستی و برخورداری آنان از درست ترین دین داری و مذهب داری بعنوان الگو و اسوه مورد مطالعه قرار گیرد.
  آقایون دین شناس!!! لطفا با پیگیری روشهای متعارف تبلیغات علمی ، چیزهایی را به امامان معصوم نسبت بدهید که زمین و زمانیان دلیل اثبات عینیت آنها را در اختیار داشته باشند و برای دین داری و تحقق هدف قرآنی یکتا پرستی مفید باشند.
  تنها چیزها و مسائلی با اوصاف فوق می توانند برای امام معصوم جاذبه ای اثبات پذیر داشته باشند و معصوم را برای خلق الله اسوه و الگوی خدا شناسی و خدا پرستی ، که مهم ترین و حیاتی ترین هدف دین است ، قرار دهند.
  مردم با شناخت این اوصاف اثبات پذیر در معصوم به حقانیت دین و مذهب جذب می شوند ؛ أما در غیر این صورت چیزهای اثبات ناپذیر منسوب به معصوم نزد خرد گرایان و اذهان اکثریت منطق گرا به دافعه ی تمسخر آفرین و دوری از معصوم تبدیل می گردند.

 • و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون

  وهابی دیگر بحث با تو تمام شد. تو خود عصمت را قبول نداری. پس فیلم بازی کردن کافیست.

  مباهله می کنیم.
  فلنجعل لعنت الله علی الکاذبین

 • خداوند در قرآن سر نوشت لجاجت بر انحراف را چه دانسته است؟
  ---
  انسانهایی که علی رغم روشنگریهای دینی قرآنی وعقلی انکار ناپذیر قابل درک بر باورهای انحرافی مخدوش و غیر قابل اثبات خود که بنام دین و مذهب پذیرفته اند اصرار می ورزند و علیه این روشنگریها هر گونه و با هر وسیله ای که بتوانند به مخالفت و مبارزه می پردازند قرآن آنان را طغیان گر نامیده و این طغیان گری را غیر قابل هدایت و زمینه ساز عذاب الهی دانسته است. (به آیات قرآنی که لفظ و عبارتهای « طغیان و یعمهون » در آنها آمده و به مقدمه و تتمه این آیات رجوع شود).