کرونا بگیرید، برد کردین!


گره های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از زبان مردم


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر