فراز اول بیانیه گام دوم انقلاب


کمتر حکومتی توانسته کار را به نهایت برساند و آرمان های #انقلابی را حفظ کرده باشد!

اینک انقلاب وارد دومین مرحله خودسازی شده است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر