جهش قیمت به جای جهش تولید...


نگاهی کوتاه و تحلیلی به بازار آشفته خودرو و عملکرد خودروسازان دولتی


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر