چند هزار آقازاده در صنعت خودروسازی مدیر هستند؟


70 درصد مدیران خودروسازی ایران آدم‌های سیاسی هستند. هزار میلیارد تومن هزینه تصمیم گیری‌های سیاسی


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • حرامزاده هست آن نماینده ای که بخاطر قبول یا عدم قبول فردی برای شاغل شدن استیضاح میکند یا نمیکند و اینو بدونن این حرامیان دنیا رو به پایان است