تجاوزگری ذات اسرائیل/اهمیت راهپیمایی روز قدس


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره تجاوزگری ذات اسرائیل/اهمیت راهپیمایی روز قدس
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر