دعای بیستم صحیفه سجادیه


توصیۀ جدید رهبرمعظم انقلاب به خواندن با توجه دعای بیستم صحیفه سجادیه

رهبر معظّم انقلاب در جریان دیدار رمضانی با جمعی از دانشجویان کشور، آنها را به استفاده هر چه بیشتر از دعای بیستم صحیفه سجادیه دعوت کردند.

متن دعا: http://cutt.ly/ByRZzF0


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر