افشاگری تحلیلگر مقیم آمریکا از علت حملات اخیر به محسن چاووشی!


داریوش سجادی: عزلت و دورافتادگی از جامعه ایران برخی را در خارج وادار کرده تا با توهین، خود را بر سر زبانها بیاورند!


+ 
24

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر