هدر دادن عمر کودکان در مدارس


مثبت مکث 30 اردیبهشت قسمت 24
با نظام ناکارآمد آموزش و پرورش ایران چه کنیم؟


+ 
22

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)