ماجرای دستگیری ابوبکر بغدادی توسط آمریکا چه بود؟


شرایط برای بازی واشنگتن با مهره ی معروف خود ( القاعده) آماده بود...


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر