اقتدار عبور از تهديد و تحريم با نفتکش ايراني


نخستين نفتکش ايراني در سواحل ونزوئلا پهلو گرفت


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر