چطور مسئولین رده بالا وقت می‌کنن دکترا بگیرن؟


حجت الاسلام کاشانی: چطور مسئولین رده بالا وقت می‌کنن دکترا بگیرن؟ شهید سلیمانی وقت این کارها رو نداشت، ولی برای جوانان محبوب بود...


+ 
25

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مرگ بردکتر حسن روحانی(فریدون) جاسوس رسوای خائن انگلیس

 • جمهوری اسلامی بدن روتوش توسط حجت الاسلام کاشانی.

 • باسلام
  تازه اون وقت بامدرک قلابی ، ای خدا نابود کن این مرتیکه حسن روحانی یا حسن فریدون
  این مرتیکه حسن روحانی نسواد مدرسه ای دارد نسواد حوزه ، این رئیس جمهور آغای حسن روحانی ساواکی در رژیم گذشته بوده حالاهم داره با پشتوانه اینگلیس و
  آمریکا و فتنه گران سال 88 ضربهای مهلکی به اقتصاد ایران میزنه . خدا لعنت کند این
  حسن روحانی که چندین بار خواسته که بیائید رفراندم بگذاریم آخه باید باین
  مرتیکه حسن فریدون یاروحانی گفت مردک آن عمامه که روی سر بی مغزت
  گذاشته ای نشان از اسلام دارد ، آنوقت شما در رفراندم چه ؟ چه می خواهید
  که ملّت بزرگ جمهوری اسلامی ناب محمّدی( ص ) ایران رژیم جمهوری اسلامی
  میخواهند یانه . ببین تو حسن فریدون بیسواد که لعنت خدا تا ابد بر تود باد.

 • باسلام
  تازه اون وقت بامدرک قلابی ، ای خدا نابود کن این مرتیکه حسن روحانی یا حسن فریدون
  این مرتیکه حسن روحانی نسواد مدرسه ای دارد نسواد حوزه ، این رئیس جمهور آغای حسن روحانی ساواکی در رژیم گذشته بوده حالاهم داره با پشتوانه اینگلیس و
  آمریکا و فتنه گران سال 88 ضربهای مهلکی به اقتصاد ایران میزنه . خدا لعنت کند این
  حسن روحانی که چندین بار خواسته که بیائید رفراندم بگذاریم آخه باید باین
  مرتیکه حسن فریدون یاروحانی گفت مردک آن عمامه که روی سر بی مغزت
  گذاشته ای نشان از اسلام دارد ، آنوقت شما در رفراندم چه ؟ چه می خواهید
  که ملّت بزرگ جمهوری اسلامی ناب محمّدی( ص ) ایران رژیم جمهوری اسلامی
  میخواهند یانه . ببین تو حسن فریدون بیسواد که لعنت خدا تا ابد بر تود باد.

 • خدا خار کنه مسئولی که قصد سوء استفاده داره ، یادش رفته خدمت کردن رو ، نمیدونه به زودی به درک واصل میشه و مدرک نزد خدا ارزشی نداره ، عمل او بحساب میاد .