ایران تهدید خود را از خلیج فارس به دریای کارائیب منتقل کرد!


جوزف هومایر - کارشناس مسائل جهانی


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)