آقای غریب عالم.. رزق روز و ماه و سالم..


آقای غریب عالم.. رزق روز و ماه و سالم..
تو دریای عشق تو.. ببین غریقم و زلالم..

#شب_جمعه
#امام_حسین_ع

نوای استودیویی
مرتضی پارسا


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر