جریان فیلم افطار معروف امام خمینی (ره) و مسئولان ناظم، که منتظر آقای خامنه ای ایستاده بودند..


جریان فیلم افطار معروف امام خمینی (ره) و مسئولان ناظم، که منتظر آقای خامنه ای ایستاده بودند..
از زبان محافظ شخصی امام

امام ننشستند پای سفره، ما همه اصرار کردیم که بنشیند، امام گوش نداد!!
با خودم گفتم مگر این آقای خامنه ای کیه که امام همه رو سرپا نگه داشته ...
بخشی از مستند «آقا رضای خودمون»


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)