حاج حسین سیب سرخی | داره بقیع حال عجیب


اگه بقیع دست ایرانیا بود الان شبیه حرم رضا بود


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • کدام حیاتی ترین وظیفه ی دینی است که نظام تا کنون نتوانسته به آن پایبند بماند؟
  ---
  باید نظامی که بنام دین حکومت می کند پاسخگو و غم خور بی جاذبه شدن دین و مذهب نزد ملت باشد.
  نشانه ی بی جاذبگی دین و مذهب نزد ملت بی تفاوتی او در مقابل این همه نظرات انتقادی علیه طرز دینداری و مذهب داری مردم است.
  اکثریت مردم ما ، دین و ایمان و عمل به دین اصیل خدا و مذهب حق و اصیل اهل بیت پیامبر را پیوسته به پای من در آوردیها و خرافات و بازیهای سر گرم کننده ی پوچ بی پایه بنام دین و مذهب قربانی می کنند.
  دین شناسان مذهب شناس ما بجای ابراز نگرانی از این وضعیت فاجعه بار که خشم خدا را بر می انگیزد و بجای انجام مهم ترین وظیفه خود که تصحیح انحرافات وکجرویهای آشکار دینی و مذهبی مردم است و بجای تاکید بر ضرورت پیروی مردم از حد و مرزها و باید و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی مهر سکوت بر لب گذاشته مردم را در گرداب منفور من در آوردیها و خرافات رها کرده تا با حکم قرآن با از دست دادن اعمال نیک خود در این گرداب گناه بار غرق شوند و دین داری و مذهب داری خود را تباه کنند.
  امید زیادی بود که نظام اسلامی با آگاهی به مهم ترین و نخستین وظیفه ی پیامبر گونه ی خود که جلو گیری از انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی است در گامهای نخست خود پیامبر گونه به روشن گری داین امر حیاتی دینی و مذهبی می پرداخت.
  بیش از چهل سال از عمر این نظام می گذرد و لی افسوس که هیچ گامی برای رهایی مردم از انحرافات و کج رویهای دینی و مذهبی برداشته نشده بلگه با رها کردن صحنه برای یکه تازی دین فروشان مذهب فروش که دشمن خدا و دشمن دین و قرآن و دشمن پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت اند پیوسته این انحرافها و کج رویها افزایش می یابند و هیچ دین شناس و مذهب شناسی به فکر نتیجه ی فاجعه بار خشم خدا از این وضعیت نیست و هیچ نگرانی از نتیجه ی آثار تباه کننده ی این وضعیت نزد قشر مسئول نظام دیده نمی شود.
  این چه رازی است که تصحیح انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی که سکوت بر آنها به همه ی انحرافها و کج رویهای دیگر منجر می شود با جود دلایل آشکار فراون قرآنی و عقلی که ثابت می کنند مهم ترین و نخستین وظیفه ی الهی پیامبران از بدو بعثت این بندگان مقرب بوده است هنوز در طول بیش از چهل سال از عمر انقلاب و نظام اسلامی در ذهن ما جای نیافتاده است؟؟؟!!!
  چرا هیچ نشانه و آثر آشکار و برجسته ی سازمان یافته و ضابطه مند و قانون مندی در مسئولیتهای هیچ یک از رده های گوناگون مسئولان نظام و در حوزه های علمیه دینی و مذهبی ما از ضرورت پرداختن به این حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دینی و مذهبی نظام و مردم دیده نمی شود؟؟؟!!!
  چرا و باچه دلیل خدا پسندانه تاکنون انجام امکان پذیر این حیاتی ترین وظیفه ی الهی پیامبران نزد اکثریت مطلق پیروان نظام اسلامی مغفول مانده است؟؟؟!!!
  چرا آیات محکم و مفصل شناختهای قرآن کریم که همه ی راه های انجام عقلی این وظیفه الهی را برای دین شناسان روشن ساخته است دلیل و راهنمای ما قرار نمی گیرند و تا کنون این آیات روشنگر مغفول مانده اند؟؟؟!!!
  با درک این حقیقت که دین خداوند ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیاز زندگی بشر است اگر از هم اکنون به جبران کاستی حیاتی یاد شده نیاندیشیم و به تلاش بی وقفه برای رفع این کاستی نپردازیم بحکم خداوند پای در جاده ی تباهی می گذاریم و فردای قیامت هیچ فرصتی برای جبران و رهایی از حکم عادلانه ی خداوند نخواهیم یافت.

 • اسلام و تشیع علوی از ریشه دار شدن فتنه و تفرقه میان مسلمانان بیزار اند
  ---
  متاسفانه برخی از دین شناسان با فراموش کردن مهم ترین وظیفه ی پیامبر گونه ی خود که روشنگری قرآنی و عقلی برای جلوگیری از انحراف و کج در دین داری و مذهب داری و مبارزه ی بی امان با من در آوردیها و خرافات خرد ستیز بد نام کننده دین و مذهب است راه وژگون را انتخاب می کنند و مردم را به رسوم و آدابی متضاد با مسلمات محکم و مفصل قرآن و غیر قابل اثبات با اصول استدلالی عقل فرا می خوانند که در زمان پیامبر اسلام و در زمان سه تن از امامان اهل بیت پیامبر در صدر هیچ اثر از آنها و هیچ توصیه ای به آنها وجود نداشته است.
  ترویج این گونه رسوم و آداب بجز ریشه دار کردن فتنه و تفرقه میان مذاهب امت اسلامی و به بار آوردن زیانها مادی و معنوی و جانی میان مسلمانان و به حاشیه راندن احکام و اعتقادات قرآنی اصیل دین و مذهب و آب به آسیاب دشمنان دین و مذهب ریختن تاکنون هیچ منفعت محسوس مثبت و سازنده ای برای امت اسلامی نداشته است.
  همه می دانند که توصیه به آرایش مراقد بندگان و ایجاد جاذبه هایی متضاد با حد و مرزهای شناختهای قرآنی برای این مراقد در فرهنگ قرآنی ، که پیامبر اسلام و امامان اهل بیت در صدر اسلام با بذل جان و عزیز ترینهای خود متعهد به تبلیغ آن بودند ، هیچ اثری وجود ندارد.
  افسوس که نظام مقدس اسلامی در ایران در طول مدت چهل سال اخیر تا کنون نتوانسته عملا علی وار تدبیر سازماندهی شده ی علمی قرآنی و عقلی خدا پسندانه ی ثابتی را برای زدودن عوامل فتنه و تفرقه انگییزی میان امت اسلامی اتخاذ کند و جهان اسلام را از وجود فتنه گران سود جوی از خدا بی خبر با سلاح معنوی قرآن و علم پاک سازی نماید.