سید بشیر حسینی: رومینا تنها مقتول ماجرا نیست!


دکتر سیدبشیر حسینی در مصاحبه زنده با خبرگزاری فارس: مقتول اصلی ماجرای اخیر، فقط رومینا نیست؛ ما به جای عبرت، #نفرت می‌گیریم...


+ 
31

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)