فراز بیست و هفتم بیانیه گام دوم انقلاب


‏رهبر معظم انقلاب در #بیانیه_گام_دوم_انقلاب:

اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است
اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسلیه ایست که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید
عملکرد های ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است
چالش بیرونی: تحریم و وسوسه های دشمن
چالش درونی: عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر