آواز خراسانی مبین درپور در عصر جدید


مسابقه عصر جدید فصل دوم قسمت 11


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • نازنین کوچک مرد موسیقی نواحی ایرانم
    در پناه اللّه به مقام جاودانگی موسیقایی این مرز و بوم درآیی و بمانی عزیز دل.
    صدای دلنشین تو دل را به سفر عرش میبرد... نفست گرم و وجود نازنینت پاینده و هنرت جاودان.