مقایسه نحوه برخورد مسئولین با دو زمین خوار


اکنون که دست آسیه پناهی از دنیا کوتاه شده است، چند سوال هنوز بی پاسخ مانده است. علت تاخیر در تخریب ویلای شبنم نعمت زاده چه بود؟ آیا برخوردی که با آسیه پناهی صورت گرفت، با افرادِ دارای نفوذ نیز صورت می گیرد؟


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر