بیاناتی کمتر شنیده شده از حضرت امام (ره) که نیاز به بازخوانی مجدد دارد!


ما حکومت اسلامی خواستیم ما جهموری اسلامی لفظی نخواستیم!


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر