آمریکای زیبا-۱۴ | بدهکارترین دولت


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.


+ 
3

- 
0
ارسال در 1399/3/17 ساعت 16:48 2020-6-6 16:48:47
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر