اعتراض کارگران مهرانی شنیده شد


در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مشخص شد که فعالیت مرز مهران برای جلوگیری از انتشار این ویروس تعطیل شده است. اما با سفید شدن وضعیت استان ایلام و کاهش فوتی‌ها به عدد صفر، بسته بودن مرز کماکان پا بر جاست. به همین منظور، بازارنیوز به پیگیری این موضوع پرداخت.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر