بالاخره فساد سیستماتیک داریم یا نه؟


"مبارزه ی سیستماتیک با فساد اقتصادی | شرحی بر نامعادله ی فساد: احتمال وقوع فساد * عایدی مفسد


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر