آرامش روانی جامعه، بازیچه‌ی بی‌تدبیران


مردم را در قضیه رمز یک‌بار مصرف به زحمت انداختند، حالا میگویند امن نیست، بگذارید ثانیه‌های آخر رمز را وارد کنید.
بهتر نیست وزارت ارتباطات به جای بازی بیهوده فرکانس‌ها، بر سایت‌های فیشینگ یک نظارتی داشته باشند؟


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر