خونه و ماشین بفروشیم بذاریم توی بورس؟


در بورس چه خبر است و چگونه دو دو تامونو چهارتا کنیم؟


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر