علیرضا زاکانی | ویروس فساد قسمت دوم


ناگفته هایی از شیوه فساد در کشور فساد مثل سرطان می مونه و باید با آن برخود کرد که رشد نکنه من جایی را سراغ ندارم که #فساد_اقتصادی اتفاق افتاده باشد و #مسئولی پشت آن نباشد!


+ 
9

- 
0
ارسال در 1399/3/22 ساعت 14:39 2020-6-11 14:39:10
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر