وقتی خودکشی کردم نتونستم نفس بکشم!!!


آمریکا هرجا باشه سمه...


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر