حمایت از قاطعیت و شفافیت دستگاه قضایی


بخشی از خطبه های نمازجمعه 23 خردادماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره حمایت از قاطعیت و شفافیت دستگاه قضایی
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر