شهید چمران و رزمنده هایی که رد صلاحیت می شدند ...


روایت شهید چمران از جوانانی که بعضا بقیه اون ها رو رد صلاحیت می کردند اما ....، مستند خاطرات موتور سیکلت


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر