از پاریس تا اسپایکر


اسپایکر روزی که جهان متاثر نشد...
سال ۹۳ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۴) در چنین روزی داعش دست به قتل عام ۱۷۰۰ نوجوان دانشجوی شیعه عراقی زد. کامل این مستند که از کشتار جمعی عظیم ، دانشجویان شیعه عراقی میگوید از شبکه های دولتی آلمانی زبان پخش شده و در برخی از دانشگاه های دنیا رونمایی و اکران شده.


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر