فاجعه اصلاحات برای ایران؟!


ادعای 30 ساله؟!
#علیرضا_زاکانی
دولت روحانی؛ اکثریت همان اصلاحاتی ستاد موسوی بودند.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر