این بود اسلام نابی که امام می‌‌گفتند؟


عده‌ای پشت میز نشین شدند، ذکر خدا می‌گویند و ادعای دیانت دارند، ولی دچار زندگی اشرافی هستند!

صحبت‌های "دکتر ازغدی" را در این مورد شنیدنی است....


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر