تکرار بی‌تدبیری و حال خراب اقتصاد ایران


حال اقتصاد ایران خوب نیست


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • حسن فریدون یکسال دیگه داره تا فاتحه مملکت رو بخونه ، در شرع مقدس آمده اگر کسی توانایی انجام کاری را ندارد باید قبول نکند ، و فرد توانمند جایگزین آن شود .