ماجرای ارتباط همسر طبری با پرونده چیست؟


در پنجمین جلسه دادگاه اتهامات اکبر طبری زوایای جدیدی از ارتباط همسر طبری با پرونده ملک بابلسر و اداره ثبت بیان شد که دیدن آن خالی از لطف نیست.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر