حاج حسین سیب سرخی | آمدم ای شاه پناهم بده


میلاد امام رضا(ع) - ۱۳۹۵


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ارزش والای الهی حرمت و منزلت اولیای خدا به چیست؟
  ---
  از آن چه از مسلمات محکم و مفصل قرآن کریم برداشت می شود حرمت و منزلت اولیای خدا از جمله پیامبران و پیامبر اسلام و عترت طاهره ی آن حضرت به میزان مجاهدت و ایثار گریها و فدا کاریها و جان نثاریهایی آنان ، که در راه تبلیغ و آموزش عالمانه ی دین وحیانی خداوند و در دفاع از این دین برای مصون نگه داشتن آن از تحریف گریهای طاغوتان و دنیا پرستان و بدعت گذاران داشته اند ، نزد یگانه ذات اقدس احدیت خالق چهان هستی ارزیابی میشوند و به صاحبان این حرمتها و منزلتها از جانب خداوند در قیامت ارزش مضاعف داده می شود.
  رویکرد بشر به ابتکار انواع من در آوردیها و خرافات غیر قابل اثبات و متضاد با مسلمات محکم بی خدشه ی وحی اصیل الهی که آخرین آن قرآن است بنام ارج گذاری و گرامی داشت مجاهدتهای اولیای خدا از جمله سهیم سازی این بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند هیچ پایگاه وحیانی و عقلی اثبات پذیر ندارد.
  افزودن این ابتکارهای ساخته و پرداخته ی تخیلات ذهن ناقص بشر به دین خدا دخالت در این دین به شماره آمده و در قرآن نکوهش شده است و نسبت به آن هشدارهای شدید فراوان داده شده، واین هشدارها بیشتر در آیاتی که عبارت : « من دون الله » یعنی پایین تر از مرتبه خداوند و لفظ « انداد » یعنی رقیبان آمده اند ، آشکار ذکر گردیده اند.
  خداوند در این هشدارها عاقبت شومی را در قیامت برای مبتکران من در آوردیها و خرافاتی که بنام دین و مذهب ترویج می شوند تعیین کرده است بگونه ای که هیچ انسان خدا پرست پرهیزکاری هرگز جرئت نمی کند بر خلاف خواست خداوند به چنین ابتکارهای قرآن ستیز و خرد گریز نزدیک شود یا آنها را بنام دین و مذهب بپذیرد.
  سهیم سازی بندگان مقرب در و یژگیهای فرا طبیعی منحصر به خداوند و تعیین مراسم و مناسک و شعایر ابتکاری بنام دین و مذهب برای این بندگان نقض صریح غرض و هدف الهی والای دین توحیدی یگانه خداوند جهان هستی است.
  این سهیم سازی مجاهدتها و فدارکاریهای عالمانه ی همه ی پیامبران و اولیای صالح خدا را در راه تبلیغ و آموزش خرد گرای دین وحیانی خداوند و در راه مصون نگه داشتن این دین از تحریف خرد ستیز تحریف گران در طول تاریخ هدر می دهد و نقش برآب می کند.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم بر ضرورت توجه بشر در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب به نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و به نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم توجه بشر را در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب بر نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و بر نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • چرا بر مبارزه بی امان علیه خرافات اصرار می شود؟
  ---
  اصرار بر مبارزه بی امان علیه من در آوردیها و خرافاتی که قارچ وار توسط دین فروشان و مذهب فروشان از خدا بی خبر و توسط اکثریت مردم که به حد و مرزهای دین داری و مذهب داری قرآنی نا آگاه اند تولید و گسترش می یابند ؛ اصرار بر دفاع از دین اصیل خداوند یکتا و دفاع از حقایق آشکار مسلمات قرآن که از مردم کتمان می شوند و دفاع از حرمت و حیثیت دینی و مذهبی پیامبر اسلام و اهل بیت مطهر آن حضرت است که همگی با این من در آوردیها و خرافات بدنام می شوند و دین خدا و مذهب اهل بیت پیامبر با این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر خرافه گستر جلوه داده می شوند و مردم را از آگاهی به حیاتی ترین نیاز زندگی خود که احکام و اعتقادات سرشت نشین قرآنی اصیل دین خدا است ظالمانه محروم می سازند.
  دشمنان قسم خورده ی بیگانه و درونی دین و مذهب مذبوحانه تلاش می کنند با ترفندهای گوناگون بنام دفاع از دین و مذهب این مبارزه را بدنام کنند و متوقف سازند.
  اصرار بر من در آوردی پروری و خرافه گستری بنام دین و مذهب که با بدنام ساختن مسلمات محکم و مفصل قرآن یا با تحریف و کتمان این مسلمات حیات بخش انجام می گیرد خشم خداوند را بر می انگیزد و نتیجه این خشم بحکم هشدارهای فراوان قرآن کریم فراگیر شدن و ادامه ی مشکلات و بلاها و وباهای خانمان بر افکن در جوامع بشری است که بجز با توبه ی بشر از گناهان کبیره و تعهد صادقانه و عمل جدی پیوسته ی بشر به اصلاح خطاها و دوری از این گناهان نابخشودنی با هیچ چیز دیگری بر طرف نمی شوند.
  دین فروشان و مذهب فروشان از خدا بی خبر برای فریب افکار عمومی و ادامه کاسبی حرام سود آور خود پیوسته مزورانه و مذبوحانه تلاش می کنند مبارزه ی بی امان علیه من در آوردیها و خرافات را با دروغهای رسوا ؛ مبارزه علیه تشیع و علیه پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت قلمداد کنند ولی خداوند قهار حاضر و ناظر و آگاه به همه ی نهانها بی تردید در دنیا و آخرت روی این تزویر گران دشمن دین و مذهب را سیاه خواهد کرد.
  سکوت دین شناسان بر ترویج این من در آوردیها و خرافات میان بشر با بهانه ی خود داری از تحریک احساسات اکثریت نا آگاه به حقایق و حیانی - قرآنی اصیل دین و مذهب و کتمان این حقایق از این اکثریت ؛ نزد خداوند بحکم قرآن دشمنی با دین خدا تلقی می شود و خداوند این گونه دشمنان را بنا به تاکید قرآن نفرین می کند و از ساحت قدسی رحمت خویش بیرون می راند.

 • چگونه حقیقت هدفمندی علمی قرآن کریم برای زندگی بشر را به اثبات برسانیم؟
  ---
  دین خداوند روش علمی هدفمند زندگی پویای سازنده و مثبت را در احکام و اعتقادات قرآن کریم بگونه ای ساده و رسا و سرشت نشین توسط پیامبر اسلام به بشر ابلاغ کرده است.
  این احکام و اعتقدات ارزشی هدفمند بعلت نزول مطابق با نیازهای گوناگون زمان بصورت پراکنده به بشر ابلاغ گردیده اند.
  مجموعه احکام و اعتقادات قرآن شناختهای گوناگون فرهنگ دین داری و مذهب داری خدا پسندانه بی نقص قرآنی مانند : خدا شناسی ، دین شناسی ، قرآن شناسی ، پیامبر شناسی ، امام شناسی ، انسان شناسی ، رفتار شناسی ، بهشت شناسی ، دوزخ شناسی ، شیطان شناسی و غیره... را تشکیل می دهند.
  اثبات هدفمندی علمی احکام و اعتقادات قرآن کریم برای زندگی بشر به طبقه بندی علمی شناختها و گرد آوری موضوعی آیات محکم و مفصل قرآنی هر شناخت با کمک احادیث و روایات معتبر و بی خدشه ی همگن و هماهنگ با احکام و اعتقادات سرشت نشین قرآنی که برای توضیح درست و بیان مصادیق احکام و اعتقادات از معصوم نقل می شوند نیاز مبرم دارد.
  این طبقه بندی علمی و گرد آوری موضوعی شناختهای قرآنی و آیات وابسته به این شناختها تنها راه امکان پذیر کردن اثبات هدفمندی علمی احکام و اعتقادات قرآن برای زندگی بشر است.
  بی توجهی به نیاز مبرم طبقی بندی و گرد آوری مذکور و غفلت از ضرورت آموزش و تبلیغ همیشگی این طبقه بندی و گرد آوری و آموزش لازمه های ضروری آن به متدینان ؛ بشر را به غرق شدن در منجلاب من در آوردیها و خرافات دین زدا پیوسته دچار خواهد ساخت و بحکم خداوند که در قرآن تاکید شده است آثار نیک دین داری و مذهب داری بشر را نابود خواهد کرد.

 • شیطان را بجای خدا نپرستیم
  ---
  اگر به خدایی دل خوش کنیم که بی هدف و بی راهنمایی بی نقص ما را در مدیریت وجود و زندگی خویش به دل بخواه ها و هوا و هوس هایمان واگذار کرده و تسلیم این دل بخواها و و هوا و هوس ها است ؛ چنین خدایی خود شیطان است که این گونه خدای را برای گمراهی و تباهی ما به ذهن ما القا کرده است.
  در عقل سلیم هرگز نمی گنجد و اثبات پذیر نیست که خداوند که آفریننده نظم با عظمت و بی مانند جهان هستی است کشف نظم و مدیریت بهینه ی وجود و بقای زندگی آفریدگان خود را بی هیچ گونه راهنمایی و بی هدایت به اصول لازم مدیرت بهینه ی این وجود و بقا به دانش ناچیز یا به دلبخواه یا به طبیعت خود آفریدگان واگذار کرده باشد.
  چنانکه نیز باور پذیر نیست یک سازنده ماهر حرفه ای بر خوردار از عقل سلیم امکان ندارد کشف چگونگی مدیرت بهینه ی بقای وجود ساخته ی خود و چگونگی بهره برداری بهینه از این ساخته را به بهره برداران نا آگاه به اصول کابری این ساخته واگذار کرده باشد.
  بحکم عقل سلیم واگذاری کشف چگونگی مدیریت ساخته ای با نظم به بهره برداران نا آگاه به این نظم بمعنای فراهم سازی زمینه ی خرابی و نابودی سریع این ساخته به دست کاربران نا آگاه است و عین بی عقلی است.
  تصور وجود خدایی که چگونگی مدیریت بقای وجود بشر را بی هیچگونه راهنمایی به اصول این مدیریت به خود بشر واگذار کرده باشد یک تصور شیطانی است که هیچ پایگاه عقلی ندارد.
  پایبندی و ایمان به چنین تصوری ؛ شیطان پرستی است که نزد خداوند نظم با عظمت جهان هستی هیچ دلیل قابل قبولی ندارد و زندگی را همیشه مختل می سازد و برای بشر در این زندگی و پس از مرگ تباهی می آفریند.