حاج محمود کریمی | تا خداوندان شمایید


ولادت امام رضا(ع) - سال ۱۳۹۸
هیـئت رایة العباس "علیه السلام"
با مداحی: حــاج محمـود کـریمی


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ارزش والای الهی حرمت و منزلت اولیای خدا به چیست؟
  ---
  از آن چه از مسلمات محکم و مفصل قرآن کریم برداشت می شود حرمت و منزلت اولیای خدا از جمله پیامبران و پیامبر اسلام و عترت طاهره ی آن حضرت به میزان مجاهدت و ایثار گریها و فدا کاریها و جان نثاریهایی آنان ، که در راه تبلیغ و آموزش عالمانه ی دین وحیانی خداوند و در دفاع از این دین برای مصون نگه داشتن آن از تحریف گریهای طاغوتان و دنیا پرستان و بدعت گذاران داشته اند ، نزد یگانه ذات اقدس احدیت خالق چهان هستی ارزیابی میشوند و به صاحبان این حرمتها و منزلتها از جانب خداوند در قیامت ارزش مضاعف داده می شود.
  رویکرد بشر به ابتکار انواع من در آوردیها و خرافات غیر قابل اثبات و متضاد با مسلمات محکم بی خدشه ی وحی اصیل الهی که آخرین آن قرآن است بنام ارج گذاری و گرامی داشت مجاهدتهای اولیای خدا از جمله سهیم سازی این بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند هیچ پایگاه وحیانی و عقلی اثبات پذیر ندارد.
  افزودن این ابتکارهای ساخته و پرداخته ی تخیلات ذهن ناقص بشر به دین خدا دخالت در این دین به شماره آمده و در قرآن نکوهش شده است و نسبت به آن هشدارهای شدید فراوان داده شده، واین هشدارها بیشتر در آیاتی که عبارت : « من دون الله » یعنی پایین تر از مرتبه خداوند و لفظ « انداد » یعنی رقیبان آمده اند ، آشکار ذکر گردیده اند.
  خداوند در این هشدارها عاقبت شومی را در قیامت برای مبتکران من در آوردیها و خرافاتی که بنام دین و مذهب ترویج می شوند تعیین کرده است بگونه ای که هیچ انسان خدا پرست پرهیزکاری هرگز جرئت نمی کند بر خلاف خواست خداوند به چنین ابتکارهای قرآن ستیز و خرد گریز نزدیک شود یا آنها را بنام دین و مذهب بپذیرد.
  سهیم سازی بندگان مقرب در و یژگیهای فرا طبیعی منحصر به خداوند و تعیین مراسم و مناسک و شعایر ابتکاری بنام دین و مذهب برای این بندگان نقض صریح غرض و هدف الهی والای دین توحیدی یگانه خداوند جهان هستی است.
  این سهیم سازی مجاهدتها و فدارکاریهای عالمانه ی همه ی پیامبران و اولیای صالح خدا را در راه تبلیغ و آموزش خرد گرای دین وحیانی خداوند و در راه مصون نگه داشتن این دین از تحریف خرد ستیز تحریف گران در طول تاریخ هدر می دهد و نقش برآب می کند.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم بر ضرورت توجه بشر در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب به نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و به نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم توجه بشر را در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب بر نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و بر نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • چرا بر مبارزه بی امان علیه خرافات اصرار می شود؟
  ---
  اصرار بر مبارزه بی امان علیه من در آوردیها و خرافاتی که قارچ وار توسط دین فروشان و مذهب فروشان از خدا بی خبر و توسط اکثریت مردم که به حد و مرزهای دین داری و مذهب داری قرآنی نا آگاه اند تولید و گسترش می یابند ؛ اصرار بر دفاع از دین اصیل خداوند یکتا و دفاع از حقایق آشکار مسلمات قرآن که از مردم کتمان می شوند و دفاع از حرمت و حیثیت دینی و مذهبی پیامبر اسلام و اهل بیت مطهر آن حضرت است که همگی با این من در آوردیها و خرافات بدنام می شوند و دین خدا و مذهب اهل بیت پیامبر با این ساخته و پرداخته های ذهن ناقص بشر خرافه گستر جلوه داده می شوند و مردم را از آگاهی به حیاتی ترین نیاز زندگی خود که احکام و اعتقادات سرشت نشین قرآنی اصیل دین خدا است ظالمانه محروم می سازند.
  دشمنان قسم خورده ی بیگانه و درونی دین و مذهب مذبوحانه تلاش می کنند با ترفندهای گوناگون بنام دفاع از دین و مذهب این مبارزه را بدنام کنند و متوقف سازند.
  اصرار بر من در آوردی پروری و خرافه گستری بنام دین و مذهب که با بدنام ساختن مسلمات محکم و مفصل قرآن یا با تحریف و کتمان این مسلمات حیات بخش انجام می گیرد خشم خداوند را بر می انگیزد و نتیجه این خشم بحکم هشدارهای فراوان قرآن کریم فراگیر شدن و ادامه ی مشکلات و بلاها و وباهای خانمان بر افکن در جوامع بشری است که بجز با توبه ی بشر از گناهان کبیره و تعهد صادقانه و عمل جدی پیوسته ی بشر به اصلاح خطاها و دوری از این گناهان نابخشودنی با هیچ چیز دیگری بر طرف نمی شوند.
  دین فروشان و مذهب فروشان از خدا بی خبر برای فریب افکار عمومی و ادامه کاسبی حرام سود آور خود پیوسته مزورانه و مذبوحانه تلاش می کنند مبارزه ی بی امان علیه من در آوردیها و خرافات را با دروغهای رسوا ؛ مبارزه علیه تشیع و علیه پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت قلمداد کنند ولی خداوند قهار حاضر و ناظر و آگاه به همه ی نهانها بی تردید در دنیا و آخرت روی این تزویر گران دشمن دین و مذهب را سیاه خواهد کرد.
  سکوت دین شناسان بر ترویج این من در آوردیها و خرافات میان بشر با بهانه ی خود داری از تحریک احساسات اکثریت نا آگاه به حقایق و حیانی - قرآنی اصیل دین و مذهب و کتمان این حقایق از این اکثریت ؛ نزد خداوند بحکم قرآن دشمنی با دین خدا تلقی می شود و خداوند این گونه دشمنان را بنا به تاکید قرآن نفرین می کند و از ساحت قدسی رحمت خویش بیرون می راند.

 • اصرار بر گرایش به من در آوردیها بنام دین و مذهب دهان کجی به خدا و قرآن است
  ---
  حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی و هشدارها و تهدیدهای آشکار فراونی که از جانب خداوند نسبت به تجاوز بشر به این حد و مرزها و بایدها و نبایدها در قرآن کریم خطاب به بشر آمده اند محال است مؤمنان صادق را لحظه ای وا دارد که بسوی من در آوردیها و خرافات رایج بنام دین و مذهب گرایش پیدا کنند.
  تجاوز به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای مذکور دهان کجی به خدا و قرآن است و دین و مذهب را لوث و بدنام می کند و این ارزشهای الهی را تحقیر می نماید.
  سکوت رایج دین شناسان بر این تجاوز و خود داری از روشنگری مردم با هشدارهای شدید آیات محکم و مفصل قرآن در این زمینه و مدارای مرموز آنان با من در آوردیها و خرافات روز افزون رایج بنام دین و مذهب بزرگتین گناهی است که این قشر در حق خدا و قرآن و دین و مذهب و اهل بییت مظلوم پیامبر اسلام مرتکب می شود.
  این سکوت و مدارا دانسته یا نداسته دشمنی آشکار با دین خدا و قرآن و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر اسلام است.
  مهم ترین وظیفه ی مراجع دین و مذهب و حوزه های علمیه ی دینی و مذهبی مصون نگه داشتن ارزشهای الهی از تحریف پیوسته ایست که حرفه های دین فروش و مذهب فروش با بد ترین سوء استفاده ها بنام ولایت مداری و مودت اهل بیت و با وارونه تفسیر و تاویل کردن معنای حدیث شریف ثقلین و سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای ربوبیت و الوهیت و عبودیت منحصر به یگانه ذات اقدس احدیت برای تامین و تضمین منافع حرام خود علیه دین و مذهب و اهل بیت مظلوم پیامبر روا می دارند.
  دین فروشان و مذهب فروشان از خدا بی خبر برای تامین و تضمین منافع حرام خود و در ترویج کاسبی حرام دین فروشی و مذهب فروشی در طول سال تلریاردها پول و دارایی و امکانات جوامع مسلمان و مذهبی را در مراسم و مناسک و شعایر من در آوردی بی هیچگونه بازده مثبت و سازنده برای پیشرفت و پویایی و رشد این جوامع به چپاول می برند و هدر می دهند.
  اصرار بشر بر نادیده گرفتن هتاکیهای دین فروشان و مذهب فروشان و آلوده و غرق کردن جوامع متدین و مذهبی در این هتاکیها که علیه دین و مذهب و ارزشهای الهی پیوسته روا داشته می شوند و سکوت دین شناسان بر این هتاکیها خشم خداوند علیه بشر را ، مطابق با هشدارهای شدید و فراوان قرآن کریم ، بر می انگیزد و پیوسته بشر را با نفرین خداوند به بلاها و آفتهای خانمان سوز و نابود کننده دچار می سازد.
  قرآن کریم بارها تاکید کرده است که اگر بشر از گرایش به من در آوردیها و خرافات که بنام دین و مذهب پیوسته ترویج می شوند توبه نکند و خود را با اندک خواسته های حیات بخش قرآنی خداوند اصلاح ننماید پیوسته به بلایا و آفتها و مشکلات دچار خواهد شد و رهایی نخواهد یافت.

 • چگونه حقیقت هدفمندی علمی قرآن کریم برای زندگی بشر را به اثبات برسانیم؟
  ---
  دین خداوند روش علمی هدفمند زندگی پویای سازنده و مثبت را در احکام و اعتقادات قرآن کریم بگونه ای ساده و رسا و سرشت نشین توسط پیامبر اسلام به بشر ابلاغ کرده است.
  این احکام و اعتقدات ارزشی هدفمند بعلت نزول مطابق با نیازهای گوناگون زمان بصورت پراکنده به بشر ابلاغ گردیده اند.
  مجموعه احکام و اعتقادات قرآن شناختهای گوناگون فرهنگ دین داری و مذهب داری خدا پسندانه بی نقص قرآنی مانند : خدا شناسی ، دین شناسی ، قرآن شناسی ، پیامبر شناسی ، امام شناسی ، انسان شناسی ، رفتار شناسی ، بهشت شناسی ، دوزخ شناسی ، شیطان شناسی و غیره... را تشکیل می دهند.
  اثبات هدفمندی علمی احکام و اعتقادات قرآن کریم برای زندگی بشر به طبقه بندی علمی شناختها و گرد آوری موضوعی آیات محکم و مفصل قرآنی هر شناخت با کمک احادیث و روایات معتبر و بی خدشه ی همگن و هماهنگ با احکام و اعتقادات سرشت نشین قرآنی که برای توضیح درست و بیان مصادیق احکام و اعتقادات از معصوم نقل می شوند نیاز مبرم دارد.
  این طبقه بندی علمی و گرد آوری موضوعی شناختهای قرآنی و آیات وابسته به این شناختها تنها راه امکان پذیر کردن اثبات هدفمندی علمی احکام و اعتقادات قرآن برای زندگی بشر است.
  بی توجهی به نیاز مبرم طبقی بندی و گرد آوری مذکور و غفلت از ضرورت آموزش و تبلیغ همیشگی این طبقه بندی و گرد آوری و آموزش لازمه های ضروری آن به متدینان ؛ بشر را به غرق شدن در منجلاب من در آوردیها و خرافات دین زدا پیوسته دچار خواهد ساخت و بحکم خداوند که در قرآن تاکید شده است آثار نیک دین داری و مذهب داری بشر را نابود خواهد کرد.

 • کدام کمر است که می تواند گناه کبیره ی میلیونها مردم را تحمل کند؟؟؟!!!
  ---
  اگر پایگاه های رسانه ای همگانی دلیل قاطع انکار ناپذیر حذف روشنگریهای قرآنی و عقلی را برای میلیونها از مردمی که از آگاهی به این روشنگریها محروم می سازند بیان نکنند ؛ شریک گناه کبیره بخشش ناپذیر کتمان حقایق قرآنی از این مردم و شریک اصرار بر گمراه کردن و گمراه نگه داشتن مردم در زمینه های انحراف و کج روی در دین داری و مذهب داری و در اعتقاد پذیری متضاد با قرآن و عقل بنام دین و مذهب و شریک گناه کبیره ی گمراهی این میلیونها مردم در این زمینه ها می شوند.

 • رهبر انقلاب عنایت فرمایند
  ---
  رهبر عزیز حضرت آقای خامنئی!!! شعارهای این کلیب: « حاج محمود کریمی | تا خداوندان شمایید» را که در پایگاه روشنگری پخش شده بشنوید که زیر سایه ی نظام اسلامی ایران که داعیه دار حمایت از دین خداوند و مذهب توحیدی تشیع علوی و طلایه دار وحدت حیات بخش قرآنی است بی هیچ گونه بیم و هراس از خشم خانمان بر افکن خداوند با هیچ گونه عکس العمل باز دارنده ای از مسئولان نظام اسلامی سر داده می شوند.