پدرسوخته با نظام چیکار دارم؟ به تو انتقاد دارم


گزیده ای از سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی/ سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در سال 1395 در حسینیه جماران
فیلم کامل سخنرانی در سایت تلویبیون:
https://www.telewebion.com/episode/2289442


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر