علل و عوامل گرانی ها و نابسامانی بازار و معیشت اقتصادی


بخشی از خطبه های نمازجمعه 13 تیرماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره علل و عوامل گرانی ها و نابسامانی بازار و معیشت اقتصادی
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر