حکم جلب هاشمی رفسنجانی را چه کسی صادر کرد؟


با آن رئیس جمهور خوب بودند و پیام بازی میکردند.....


+ 
19

- 
1
ارسال در 1399/4/17 ساعت 17:02 2020-7-7 17:02:48
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر